प्रधानमन्त्री देउबाको सार्बजनिक बेइज्जत सही वा गलत(भिडियो)

प्रधानमन्त्री देउबाको सार्बजनिक बेइज्जत सही वा गलत(भिडियो)