यस्ता छन संविधान संशोधनका प्रस्तावहरु – मा. राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ

यस्ता छन संविधान संशोधनका प्रस्तावहरु मा. राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ संगको कुराकानी । भूपू गोर्खाहरुलाई नागरिकता निन्तरता