खस र आर्य कसरी बेग्लाबेग्लै हुन? – टेकबहादुर थापा

खस र आर्य कसरी बेग्लाबेग्लै हुन? अभियन्ता तथा राजनीतिककर्मी टेकबहादुर थापा खस ‘राजेस’ संग महत्वपूर्ण कुराकानी