नेपाली स्याट–१ नामक भूउपग्रह अहिले बिहान २ बजेर ३१ मिनेटमा अन्तरिक्षतर्फ प्रक्षेपण गरिंदै ! प्रतक्ष्य प्रसारण हेर्नुहोस्

प्रतक्ष्य प्रसारण यहॉंबाट पनि हेर्न सक्नु हुनेछ